Alarm Meldnet

alarm-meldnet

Wat is Alarm Meldnet?

Kwaliteit, technologie en dienstverlening zijn drie kernwoorden waar dit jonge bedrijf voor staat. Alarm Meldnet is een onafhankelijke particuliere alarmcentrale gehuisvest in Roermond. Door alleen gebruik te maken van de laatste technologieën wordt de allerbeste dienstverlening gerealiseerd. Ook wordt er uitsluitend gewerkt met meldkamer diensten, zodat ze de kwaliteit, klantvriendelijkheid en professionaliteit kunnen bieden die de klant verdient.

Werking

De medewerkers van Alarm Meldnet zijn zeven dag per week, 24-uur per dag bereikbaar. Deze zijn zorgvuldig opgeleid en getraind om snel en adequaat te handelen indien de situatie dit vereist. Zodra er een alarmmelding wordt gemaakt zal de oproep altijd binnen vijftien seconden worden beantwoord en wordt er onmiddellijk actie ondernomen. Zo kan er gelijk door worden doorgeschakeld naar een contactpersoon, of als de situatie dermate dreigend is: een hulpinstantie.

PAC-certificatie

Alarm Meldnet is één van de weinige particuliere bedrijven in Nederland met een PAC-certificering. Dit betekent onder andere dat ze als zelfstandig bedrijf bevoegd zijn om alarmmeldingen door te zetten aan andere instanties. Om in aanmerking te komen voor een PAC-certificering moet er aan strenge voorwaarden worden voldaan. Denk hierbij aan een luchtdichte ruimte, kogelvrij glas en speciaal getraind personeel. Dit wordt gekeurd door een onafhankelijke agent en pas na het voldoen aan alles eisen wordt er een vergunning afgegeven. Alarm Meldnet is gecertificeerd door het KIWA NCP en is toegelaten door het Ministerie van Justitie onder het nummer PAC-133.

Sociale Controle

Alarm Meldnet en Sociale Controle werken samen om hulpbehoevende ouderen te voorzien van de service en veiligheid die zij verdienen. Als er gekozen wordt voor de abonnementsoptie met meldkamer zal er bij een druk op de knop of val een melding worden doorgezet naar de meldkamer van Alarm Meldnet. Ook zal er een hoor/spraak verbinding tot stand worden gebracht. Afhankelijk van de situatie kan er vervolgens in overleg worden besloten wat er dient te gebeuren.

Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de toepassingen van Alarm Meldnet? De website bevat meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande wegen.

 

Tel: 085-4018314
E-mail: info@sociale-controle.nl

Vergrijzing

vergrijzing-plaatje
 

Wat is vergrijzing?

Vergrijzing betekent niets anders dan dat het aandeel van de ouderen in de bevolking toeneemt. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd. Nederland vergrijst momenteel in rap tempo. Twintig jaar geleden was het aantal vijfenzestig plussers nog dertien procent. Vandaag de dag is dat achttien procent. De verwachting is dat in 2040 ruim een kwart van de Nederlandse bevolking de leeftijd van vijfenzestig is gepasseerd, wat betekent dat we op tijd moeten anticiperen om een mogelijk probleem in de zorg te voorkomen.

Waarom vergrijst Nederland?

De voornaamste reden dat Nederland vergrijst heeft te maken met het feit dat de algemene levensverwachting hoger ligt dan vijftig geleden. Voorzieningen zijn schoon, medicatie wordt beter, mensen bewegen meer en eten gezonder. Waar zeventig jaar oud worden een knappe prestatie was in 1950, ligt de gemiddelde sterfleeftijd tegenwoordig boven de tachtig jaar. Ook zijn er vandaag de dag steeds meer mensen in Nederland met een leeftijd van honderd of hoger.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Naast het financiële aspect in de vorm van pensioenen heeft de vergrijzing ook grote invloed op de benodigde zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaar dus met zo’n honderd procent toenemen. Gezien de bezuinigingen op de zorg de afgelopen jaren zal er dus ook steeds meer beroep worden gedaan op naasten en familie om dit op zich te nemen. Zo komt het steeds meer voor dat ouderen gaan inwonen bij hun kinderen of dat kinderen de taak van mantelzorger op zich nemen.

Wat bieden wij?

Zelfstandig blijven wonen is voor zowel de ouderen, maar ook de samenleving in zijn geheel van groot belang. Wel is het belangrijk dat dit veilig gebeurd. Een alarmsysteem kan de taken van een mantelzorger verlichten door een deel van het waken op zich te nemen. Met een druk op de knop is er direct contact en mocht er een val plaatsvinden zal het systeem automatisch een melding maken. Hierdoor kunnen ouderen prima zelfstandig blijven wonen en kunnen verzorgers ze met een gerust hart achter laten.

Informatie

Heeft u interesse in ons systeem of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande wegen. We kunnen u dan ter plekke van informatie voorzien of een afspraak inplannen met één van onze adviseurs.

Telefoon: 085-4018314
E-Mail: info@sociale-controle.nl