Zorg Organisaties

Zorg Organisaties

Wie zijn wij

Sociale controle is gespecialiceerd in producten voor de zorg. Met ons sales team zorgen wij ervoor dat de ouderen onder ons langer zelfstandig kunnen blijven door mobiele alarmering. In samenwerking met zorginstellingen zetten de benodigde producten breed weg onder de aangesloten leden.

Wij zorgen voor uw leden, en wij verzorgen leden voor u

Wij recruiten, trainen en specialiceren onze adviseurs op het gebied van zorg. Door intensieve trainingen weten onze adviseurs hoe ze moeten omgaan met ouderen en daarbij advies kunnen uitbrengen. Door in een vroeg stadium ouderen te benaderen en te voorzien van zorg- en veiligheidproducten en diensten krijgen zorgorganisaties een beter inzicht in de welzijn van de leden.

Vergrijzing

Nederland telt begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS).

Nederland vergrijst in een hoog tempo waarbij de diensten en producten die tegenwoordig al op de markt zijn vinden meestal te laat worden ingezet. De voornaamste reden is dat ouderen niet goed op de hoogte worden gebracht en geen of weinig goede voorlichting krijgen over de mogelijkheden en voordelen van de hedendaagse technologien.

Zelfstandigwonen is de toekomst

De grotere wordende groep ouderen vraagt om langer zelfstandig te blijven wonen. Ook vanuit zorgorganisaties en de overheid, De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Lees meer op Rijksoverheid.nl. Daarbij is het van belang om de zelfstandig wonende toch op een goede en veilige manier zelfstandig kunnen laten blijven wonen.

Gespecialiseerd in mobiele alarmering

Wij zijn gepecialiseerd in mobiele alarmering. Onze huidig product laat het toe dat ouderen binnenshuis en buitenshuis toch een veilig gevoel hebben. Door onze mobiele alarmering aan te sluiten op de alarmeldkamer van de zorgorganisatie kunt u en wij uw leden optimaal van dienst zijn.

Vermenigvuldigen van het aantal aansluitingen

Door vroeg data te verzamelen kunt u als zorgorganisatie de problemen van uw leden in de toekomst beter ondervangen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij gaan voor zorgzaamheid, kwaliteit, zekerheid, veiligheid en Sociale Controle

Hoe kunnen wij dit met elkaar realiseren?

   Ledenblad

In het ledenblad presenteren wij alvast over onszelf en over mobiele alarmering.

   Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van de zorgorganisatie maken wij ons kenbaar en laten daar een plaats, datum en tijdstip weten voor onze groepspresentatie.

   Email

Vanuit de zorgorganisatie wordt er een email verzonden naar alle leden m.b.t. een uitnodiging van de presentatie.

   Presentatie

De presentatie doen wij uit naam van Sociale Controle en uit naam van de zorgorganisatie.

   Website

Op de website komt een pagina toegewijd aan mobiele alarmering waar de leden informatie kunnen vinden over de werking en mogelijk en individuele presentatie kunnen aanvragen. Onze adviseur gaat dan bij de persoon in kwestie langs.

   Whitelabel voor uw zorgorganisatie

Wij zullen bij de leden langsgaan voor een individuele presentatie uit naam van ons bedrijf en uw zorgorganisatie.

   Voordelen van ons succes formule

  • Wij verzorgen de marketing voor uw zorgorganisatie
  • Meer leden die langer zelfstandig blijven wonen
  • Meer aansluitingen voor uw alarmcentrale
  • Vroegtijdig data verzamelen en kunnen analyseren

Wij van Sociale controle wensen u en alle ouderen veel zorg, veiligheid en zelfstandigheid toe voor een optimaal leven.

Mobiele Alarmering


Meldkamer

Alammeldkamer/ 24/7 /Opvolging

Zakelijk

Bedrijven/ Organisaties /Overheid