Zorg Organisaties

Wie zijn wij?

Uw zorg, Uw veiligheid is gespecialiseerd in producten voor de zorg. Samen met ons sales-team zorgen wij voor een situatie waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door gebruik van mobiele alarmering. In samenwerking met uw zorginstelling zetten we de benodigde producten breed weg onder uw aangesloten leden.

 

Wij zorgen voor uw leden en verzorgen leden voor u.

Wij recruiten, trainen en specialiseren onze adviseurs op het gebied van zorg. Onze adviseurs ondergaan intensieve trainingen en zijn daarom gespecialiseerd in de omgang met ouderen. Zo voorzien ze deze doelgroep altijd van advies op maat. Door in een vroeg stadium ouderen te benaderen en te voorzien van zorg- en veiligheidsproducten krijgen zorgorganisaties een beter inzicht in de welzijn van de leden.

 

Vergrijzing.

Nederland telt begin 2015 drie miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er bijna vijf miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder twee miljoen 80-plussers (CBS).

Nederland vergrijst in hoog tempo, waarbij de diensten en producten die tegenwoordig al op de markt zijn te vinden meestal te laat worden ingezet. De voornaamste reden is dat ouderen niet goed op de hoogte worden gebracht over de mogelijkheden en voordelen van de hedendaagse technologieën.

 

Zelfstandig wonen is de toekomst.

De groter wordende groep ouderen vraagt om langer zelfstandig te blijven wonen. Ook vanuit zorgorganisaties en de overheid. De overheid stimuleert en dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Meer informatie hierover is terug te vinden op Rijksoverheid.nl. Het is wel van belang dat dit op een goede en verantwoordelijke manier gebeurd.

 

Gespecialiseerd in mobiele alarmering.

Wij zijn gespecialiseerd in mobiele alarmering. Ons mobiel alarmsysteem zorgt bij ouderen voor een veilig gevoel. Zowel binnen- als buitenshuis. Door onze mobiele alarmering aan te sluiten op de alarmmeldkamer van uw zorgorganisatie kunnen wij samen uw leden optimaal van dienst zijn.

 

Vermenigvuldigen van het aantal aansluitingen.

Door vroeg informatie te verzamelen kunt u als zorgorganisatie de problemen van uw leden in de toekomst beter ondervangen. Hierdoor kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Wij gaan voor zorgzaamheid, kwaliteit, zekerheid, veiligheid en Uw zorg, Uw veiligheid.

Hoe kunnen wij dit met elkaar realiseren?

   Ledenblad

In het ledenblad stellen wij ons en het product voor.

   Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van uw zorgorganisatie maken wij ons kenbaar en kunnen we een tijdstip en locatie overleggen voor een groepspresentatie.

 

   Email

Vanuit uw zorgorganisatie kan er een email worden verzonden naar welwillende leden met daarin een uitnodiging voor de presentatie.

   Presentatie

Wij geven een presentatie over het product en de dienst uit naam van Uw zorg, Uw veiligheid en uw zorgorganisatie.

   Website

Op uw website komt een pagina toegewijd aan mobiele alarmering waar uw leden informatie kunnen vinden over de werking en de dienst. Ook kunnen ze hier een presentatie aanvragen om het zelf met eigen ogen te kunnen zien. Onze adviseur gaat dan bij de persoon in kwestie langs.

   Whitelabel voor uw zorgorganisatie

Wij zullen bij de leden langsgaan voor een individuele presentatie uit naam van ons bedrijf en uw zorgorganisatie.

   Voordelen van ons succes formule

 

  • Wij verzorgen de marketing voor uw zorgorganisatie
  • Meer leden die langer zelfstandig blijven wonen
  • Meer aansluitingen voor uw alarmcentrale
  • Vroegtijdig informatie verzamelen en kunnen analyseren

 

Wij van Uw zorg, Uw veiligheid wensen u en alle ouderen veel zorg, veiligheid en zelfstandigheid toe voor een optimaal leven.

Mobiele Alarmering


Meldkamer

Alammeldkamer/ 24/7 /Opvolging

Zakelijk

Bedrijven/ Organisaties /Overheid