Inleiding 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij deze gebruiken. Zo wordt uitgelegd welke gegevens wij van u opslaan, waar wij deze opslaan en met welke partijen wij deze delen. Laten wij heel duidelijk zijn: data van klanten delen wij alleen met partijen die ons helpen ons product en dus de service naar u te verbeteren! Ook zullen wij in dit statement uw rechten benoemen en de manier waarop u gebruik kunt maken van u rechten.

Wij zullen af en toe onze privacyvoorwaarden aanpassen bij bijvoorbeeld wetswijzigingen, dus wij raden u aan zo nu en dan deze voorwaarden te raadplegen.

Sociale Controle 

U leest op dit moment het privacy statement van Sociale Controle. Sociale Controle is een beveiligingsbedrijf gespecialiseerd in onder andere mobiele alarmering.

Wij verzamelen uw gegevens om u gepast service aan te bieden. Daarom brengen wij u graag op de hoogte welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat uw rechten zijn omtrent ons gebruik van deze gegevens. Dat is waar dit statement over gaat.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of andere vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons via privacy@sociale-controle.nl

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sociale Controle. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Wij nemen bij het afsluiten van een contract uw gegevens op zodat wij contact met u kunnen opnemen als dat nodig is. De gegevens die wij hiervoor gebruiken zijn uw telefoonnummer, adresgegevens of mogelijk uw e-mail adres.

Versturen van producten

Wij nemen uw adresgegevens op zodat wij u ons product kunnen toesturen. Hiervoor gebruiken wij alleen uw adresgegevens.

Snelle afhandeling voor service

Wij verzamelen uw gegevens in onze database zodat wij snel uw gegevens en producten kunnen inzien als u ons belt of mailt. Zo kunnen wij u snel van service voorzien en het probleem verhelpen. Wij zullen vooral uw naam en uw adresgegevens hiervoor gebruiken.

Hulp en uitvoering product

Om onze diensten te kunnen uitvoeren gebruiken wij uw adresgegevens, telefoonnummer en opgegeven telefoonnummers van uw contactpersonen. In het geval van een ongeval nemen zullen wij via deze wegen contact opnemen met u of uw naasten.

Incassering kosten

Wij nemen in goed vertrouwen uw bankrekeningnummer op om kosten te kunnen incasseren.

Contactopname contactpersonen

Wij nemen de contactgegevens op van de door u opgegeven contactpersonen. Deze zullen wij benaderen bij de verificatie voor de aanvraag van het product en bij een mogelijk ongeval.

Locatie gegevens

Bij afname van ons product kunnen wij ook uw locatiegegevens inzien. Dit doen wij om bij een ongeval gelijk te kunnen inzien waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens worden nooit langer dan zeven dagen bewaard.

Alle verzamelde gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming (bij het afsluiten van het contract). Gegevens worden door ons bewaard en uitsluitend gedeeld met partijen met wie wij nauw samenwerken om ons product werkend te houden dan wel te verbeteren. Deze partijen zullen hieronder worden genoemd.

Ontvangers 

De gegevens die Sociale Controle ontvangt en verwerkt worden beheert, ingezien en mogelijk gedeeld met:

Alarmmeldnet

Uw adresgegevens, geboortedatum, locatie, telefoonnummer en telefoonnummers van uw contactpersonen kunnen worden ingezien door Alarmmeldnet. Dit bedrijf verzorgt onze opvolging bij een abonnement op de alarmmeldkamer. Zij gebruiken deze gegevens om bij een alarmmelding gelijk te kunnen inzien wie er een melding maakt, waar dit persoon zich bevindt en om mogelijk contact op te nemen met de klant zelf of een contactpersoon.

OVAS

Al uw persoonsgegevens en uw bankrekeningnummer wordt gedeeld met OVAS. OVAS is een administratiebureau die voor ons vele zaken regelt. Uw gegevens worden gebruikt voor de algemene administratie en het incasseren van de kosten.

Verkoop BV

Al uw persoonsgegevens worden gedeeld met Verkoop BV. Deze partij bewaart voor ons uw getekende contract, maar zullen verder niks met deze gegevens doen. Wegens wetgeving omtrent belastingen zijn zij verplicht uw contract ook zeven jaar te bewaren.

Global Magic

Al uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door Global Magic. Zij maken en beheren de software waarmee wij werken. Zij hebben toegang tot onze software voor bijvoorbeeld storingen of verbeteringen, maar zullen nooit iets met uw gegevens doen.

Targetmedia

Wij verstrekken uw bankgegevens aan Target Media. Dit is een partij die voor ons de maandelijkse en eenmalige kosten incasseerde. Tegenwoordig doet OVAS dat voor ons. Het incasseren van de bedragen van oude klanten gebeurt nog steeds via Targetmedia.

Centraal Invorderings Bureau

In het geval dat een betaling niet lukt en u weigert verdere medewerking, kan het zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan het Centraal Invorderings Bureau. Dit is een instantie die bedragen probeert te incasseren bij mensen die om wat voor reden dan ook niet betalen.

Opslag periode 

Uw gegevens worden voor langere periode bewaard door Sociale Controle, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of aangegeven staat in uw contract.

Eigen administratie

Al uw persoonsgegevens zullen worden bewaard in onze eigen administratie voor onbepaalde tijd. Ook bij annulering bewaren wij uw gegevens voor mogelijke toenadering bij aanbiedingen in de toekomst. Op verzoek van de klant zullen wij deze gegevens verwijderen. Dit kan via privacy@sociale-controle.nl of 085-4018314.

Contracten

Getekende contracten bewaren wij zeven jaar. Dit is bij wet bepaald en wij zijn dus verplicht hieraan te voldoen. Met deze contracten en gegevens doen wij verder niks. Na deze periode zullen wij deze contracten bewaren voor onbepaalde tijd, tenzij door u wordt aangegeven dat u dit niet wilt.

E-mails of contactformulier

Op het moment dat u contact opneemt met Sociale Controle via e-mail of het contactformulier, dan worden al uw gegevens die u daarin meestuurt (naam, e-mail adres etc.) voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek kunnen wij deze gegevens verwijderen.

Derde partijen

Alle gegevens die worden gedeeld met derde partijen zullen worden verwijderd op aanvraag. Een aanvraag bij ons is voldoende, wij zullen er dan voor zorgen dat deze gegevens niet meer bekent zijn bij al onze partners. Gegevens die door derde partijen kunnen worden ingezien kunnen niet meer worden ingezien als de gegevens bij ons verwijderd zijn.

Bankgegevens

Bankgegevens zullen net als de persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd. Als er in het verleden transacties zijn geweest dan kunnen wij deze transacties tien jaar lang terug vinden. Dit is bepaald door de bank en hier kunnen wij dan ook niks aan veranderen. Uiteraard zullen wij op verzoek deze gegevens nooit meer gebruiken.

Beveiliging 

Van uw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Wel zal u contract worden gedigitaliseerd om makkelijker en sneller bij uw gegevens te kunnen indien nodig. Al uw gegevens worden bewaard in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sociale Controle of eerder genoemde derde partijen worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via wachtwoord en waar mogelijk een extra beveiliging zoals een tweestapsverificatie.

Alle software die wij of derden gebruiken worden ook beveiligd met een wachtwoord en uw gegevens worden enkel bewaard in de software die wij gebruiken.

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. Als u een klein slotje voor de pagina URL ziet dan weet u dat een beveiligde verbinding heeft. Zo weet u zeker dat als u gegevens achterlaat deze alleen bij ons terechtkomen.

Onze website gebruikt geen cookies.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Sociale Controle vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@sociale-controle.nl of te bellen met ons service nummer (085-40118314).

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U kunt dit altijd laten aanpassen door Sociale Controle.

Recht op overdracht

Mocht u gegevens nodig hebben die bij Sociale Controle liggen opgeslagen, bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht van overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op verwijdering gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd? Dan kunt u uw gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als er geen overeenkomst loopt tussen u en Sociale Controle.

Recht op het indienen van een klacht

U kunt altijd een klacht indien bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij niet correct omgaan met uw verzamelde gegevens. Dit kan via [b][url=https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/]deze[/b][/url] link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Sociale Controle uw gegevens gebruikt? Dan kunt u hier een stop op zetten. Hiervoor kunt u een e-mail sturen met daarbij een kopie van uw id-bewijs, waarop alleen de naam zichtbaar is. Deze e-mail zullen wij na verificatie gelijk verwijderen.

Plichten 

Sociale Controle beroept zich op het recht om persoonsgegevens te verwerken op grondslag van “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Wij nemen bijvoorbeeld uw adresgegevens op om uw het product te kunnen toesturen, bankrekeningnummer om kosten te kunnen incasseren of wij traceren uw locatie als u een abonnement heeft met meldkamer. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die u aanlevert zijn gegevens die wij minimaal nodig hebben bij het afleveren en werkend houden van onze producten. U telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om contact met u op te nemen bij problemen. Als de gegevens die wij van u vragen niet worden geleverd, dan kunnen wij ook onze dienst niet goed uitvoeren.

Gegevens van u die wij delen met derde partijen staan hierboven beschreven en dit is nodig om ons product goed werkend te houden. Bij het ondertekenen van de overeenkomst bent u akkoord gegaan met het feit dat wij deze gegevens delen. Mochten wij in de toekomst toch u gegevens voor andere, niet beschreven doeleinden willen gebruiken, dan zullen wij eerst om u toestemming komen vragen.

Sociale Controle zal u gegevens mogelijk wel openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of als wij het gerechtvaardigd achten deze te gebruiken in een juridisch verzoek of proces. Wij zullen uw recht op privacy altijd zo veel mogelijk proberen te respecteren.

Heeft u verder nog vragen of klachten? Neem dan gerust contact op via één van de onderstaande wegen.

privacy@sociale-controle.nl

085-4018314

Kitmanstraat 7-A

1812PL Alkmaar